Základní podmínky
Upozornění: Pokyny k instalaci a použití dubové podlahy uvedené na těchto stránkách jsou pouze obecná doporučení. Váš prodejce nebo podlahář přebírá veškerou zodpovědnost za instalaci, neboť je jediný, kdo zná místní normy, stejně jako konkrétní podmínky. Pokud jste konečným zákazníkem a instalujete podlahu sami, vždy byste měli postupovat podle pokynů zde.

Důležité podmínky

Podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat (při minimální teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 45% až 65% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Délka aklimatizace záleží na rozdílu klimatických podmínek prostředí, kam bude podlaha instalována a podmínkami, za kterých byla podlaha vyrobena. Podlahu nevybalujte!!! Balíky proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Je rovněž možné balíky vyskládat s mezerami a každou další vrstvu otočit o 90°. Pokud je do místnosti přístup přímého slunce, zakryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla a nedošlo tak ke změně barvy dřeva v horní vrstvě. Samotné desky vybalujte až těsně před pokládkou.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo stále pracuje vlivem rozdílů vlhkosti, kdy dochází k jeho objemovým i tvarovým změnám: v suchém prostředí se smršťuje a naopak v prostředí vlhkém se rozpíná.

Dříve než začnete s pokládkou, zkontrolujte všechny dílce, zda nejsou poškozené. Poškozené dílce lze vyměnit pouze tehdy, pokud ještě nebyly použity.


Požadavky na podklad

Podkladem musí být betonová nebo dřevěná podlaha. Vysušte ji, vyčistěte a vyrovnejte. U cementové mazaniny může být vlhkost max. 1,8 %, u anhydritové mazaniny podle směrnic výrobce maximálně 0,3% zbytkové vlhkosti). Zejména v případě anhydritových podlah je třeba dbát pokynů výrobce, neboť při nedodržení předepsané max. zbytkové vlhkosti může při aplikaci parotěsných podlahových krytin dojít k nedostatečnému vyzrání podkladu a jeho pozdějšímu odtržení.

Optimální klimatické podmínky pro podlahu z masivního dřeva jsou při teplotě 20 až 22° C a relativní vlhkosti vzduchu 45 až 65%. Výkyvy vlhkosti zapříčiní, že podlahové prvky začnou pracovat. Zvlhčovač vzduchu a teploměr s vlhkoměrem Vám pomůže kontrolovat a udržet stálý stupeň vlhkosti v interiéru.

Podlaha z masivu je dobrým izolantem a sama je ve srovnání s umělými povrchy teplým materiálem. Podlahu proto nemůžeme všeobecně doporučit k pokládce na podlahové topení. Víme nicméně o několika úspěšných instalacích naší podlahy na teplovodní podlahové topení. Ve všech těchto případech byla pokládka realizována profesionály, které za tuto instalaci převzali plnou odpovědnost a bylo také nutné splnit zvláštní požadavky na podklad.

Podlahové dílce s perem a drážkou se nesmí pokládat plovoucím způsobem (pouze lepení na pero a drážku zapřičiňuje vznik nesouměrných mezer mezi prkny v době změny vlhkostí). Na podklad pod nášlapnou vrstvou se celoplošně lepí nebo přibíjí. Viz instrukce k pokládce.