Udržitelnost

Současná filozofie společnosti je založena na udržitelném růstu, tedy takového vývoje, který směřuje k splnění ekonomických cílů se zachováním ohleduplnosti k životnímu prostředí. Příroda je pro nás obchodní partner. Výroba výhradně z místních zdrojů nám umožňuje zajistit, že veškeré naše produkty pocházejí z lesů s PEFC certifikací.


Co je PEFC?

PEFC neboli The Programme for the Endorsement of Forest Certification je mezinárodní nezisková a nevládní organizace, která se věnuje propagaci SFM (Sustainable Forest Management) skrz nezávislé certifikace třetích stran.

PEFC pracuje skrze celý řetězec distribuce dřeva, díky čemuž propaguje dobrý vztah k lesům a zajišťuje, že výrobky z dřevin jsou vyráběny s respektem k vysokým ekologickým, sociálním a etickým standardům. Díky jejímu ekologickému štítku, jsou zákazníci a spotřebitelé schopni identifikovat produkty z udržitelných lesů.


FSC vs. PEFC

FSC and PEFC jsou dva systémy považovány za stejnohodnotné pro certifikaci lesů. Většinou je PEFC častější v evropských zemích a FSC ve zbytku světa. PEFC se nezaměřuje jen na sociální standardy lidí zaměstnaných v lesnickém průmyslu ale také na dřevozpracující průmysl.