Záruka Morava Wood 
Patnáctiletá záruka Morava Wood 

Výrobce nabízí vysoce kvalitní zpracování, které zajišťuje odolnost a kvalitu splňující Vaše očekávání. Na podlahu Morava Wood se vztahuje 15letá záruka pro domácí použití na jakoukoli výrobní vadu. Trvanlivost povrchové úpravy olejem nelze zaručit, protože závisí na údržbě prováděné majitelem podlahy. Pokud je údržba prováděna tak, jak je popsáno v Návodu k instalaci a za použití doporučených produktů, spotřebitelé budou moci využívat výhody své podlahy, aniž by ji museli brousit a znovu naolejovat.

Dřevo zůstává přírodním produktem. Míra nedokonalosti celkového množství pod 5 % je považována za přijatelnou podle průmyslových standardů. Nedokonalosti mohou být způsobeny především přírodními příčinami spolu s výrobním procesem.

Poskytnutá záruka platí pouze v případě, že majitel/montér dodržoval pokyny k instalaci a údržbě poskytnuté výrobcem.


Odpovědnost výrobce

Výrobce podle svého uvážení opraví nebo vymění vadné desky. Když je však prkno instalováno, je považováno za akceptované bez závad vlastníkem/montérem. Před zahájením montáže prken je montér nebo vlastník odpovědný za závěrečnou kontrolu, pokud jde o kategorii, výrobu a povrchovou úpravu.

Vlastník/pokladač musí provést rozumný výběr a vyřadit nebo nařezat dřevěná prkna, která vykazují zjevnou vadu, bez ohledu na její příčinu. Záruka se vztahuje na vadné výrobky, které přesahují 5 % z celkového množství ve čtverečních metrech zakoupených klientem (s výjimkou ztrát způsobených řezáním prken při instalaci).

Záruka se vztahuje pouze na produkt a vylučuje jakoukoli jinou náhradu, jako je, bez omezení, jakékoli poškození budov, ve kterých je podlaha instalována, na zboží v nich nalezené, jakékoli zranění nebo finanční ztráty atd.

Největším nepřítelem dřeva je vlhkost. Pro úspěšnou instalaci a použití je nezbytná přísná kontrola okolní vlhkosti v prostorách, betonové krytiny, nebo jiného podkladu.


Výjimky ze záruky

Morava Wood nepřebírá žádnou odpovědnost po uplynutí záruky a neposkytne žádnou náhradu:

  • V případě jiných škod, než které jsou uvedeny v části výše, a nevztahuje se ke krytí jakýchkoli následných škod jakékoli povahy.
  • Pokud podklad nesplňuje instalační normy doporučené výrobcem.
  • Když existuje nepatrný rozdíl mezi vzorkem a podlahou.
  • Když v průběhu času dojde ke změně barvy v důsledku vystavení podlahy světlu.
  • Jsou-li škody způsobeny zcela nebo částečně, bez omezení, změnou vlhkosti, suchem nebo nedostatkem vytápění.
  • Pokud se objeví mezery mezi některými prkny a/nebo pružení prken, může k tomu dojít v důsledku přirozené reakce na extrémní změny vlhkosti.
  • Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli závadu v případech, kdy instalace neodpovídala normám, doporučením a pokynům uvedeným v Návodu k obsluze.
  • Žádný prodejce, zástupce, velkoobchod, distributor ani prodejce není oprávněn měnit podmínky této záruky.
Všeobecné obchodní podmínky zde