THERE IS NO PLANET B aneb cesta k trvalé udržitelnosti

Morava Wood výrazně přispívá ke snižování Co2 na zemi výrobou výrobků ze dřeva.

Widget: Climate Clock

Zatím nepřekonaný a nejefektivnější způsobem, jak ukládat CO2, vymyslela příroda sama. Jsou jim všechny rostliny a stromy, jejichž základním stavebním kamenem je vedle vody také uhlík, resp. CO2, který permanentně čerpají z naší atmosféry. Ve chvíli, kdy strom nebo rostlina dosáhne své maximální velikosti, tento proces je významně zpomalen. V takové chvíli je vhodné dospělé stromy vytěžit, uložit jejich dřevo do trvalých výrobků a na jejich místo vysadit nové mladé stromy, které rostou rychleji než původní dospělé stromy.

Jsme si vědomi problémů s odlesňováním deštných pralesů nebo nelegální těžby v ruské Tajze. Morava Wood vždy nakupuje a nakupovala historicky dřevo výhradně z obnovitelných lesů, tj. v důsledku činnosti firmy nedochází k odlesňování ale k přirozené a zdravé obnově lesů. Díky již popsanému mechanismu ukládání CO2 do dřevěných výrobků firma Morava Wood ročně uloží do dřevěných podlah více než 6000 tun CO2. Tím podle evropského průměru emisí CO2 přepočítaného na hlavu (zahrnuje veškerý průmysl, výrobu elektřiny, dopravu apod.) uloží naše společnost emise oxidu uhličitého za více než 1000 obyvatel.
Jinými slovy, jeden člověk pracující v Morava Wood kompenzuje emise CO2 za sebe a dalších 7 obyvatel.

Dřevo vždy bylo tradičním, zdravým a obnovitelným materiálem. Při správném hospodaření jsou jeho zdroje na planetě nevyčerpatelné.

Připojte se k nám a pomozte nám udělat život na zemi lepším.

 Přejít na nabídku pracovních pozic