Pokyny k instalaci - Pero a drážka

Základní požadavky

Skladování zakoupené podlahy před pokládkou --> podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat (při minimální teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 45% až 65% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Délka aklimatizace záleží na rozdílu klimatických podmínek prostředí, kam bude podlaha instalována a podmínkami, za kterých byla podlaha vyrobena. Podlahu nevybalujte !!! Balíky proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Je rovněž možné balíky vyskládat s mezerami a každou další vrstvu otočit o 90°. Pokud je do místnosti přístup přímého slunce, zakryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla a nedošlo tak ke změně barvy dřeva v horní vrstvě. Samotné desky vybalujte až těsně před pokládkou.

  • Pro většinu situací se doporučuje konkrétní podklad pro dosažení nejlepších výsledků. Betonové podlahy by měly být suché, čisté a ploché (maximální tolerance výšky je ± 2 mm na každé 2 metry). Zbytková vlhkost betonu nesmí být vyšší než 2%. Doporučujeme ji měřit vlhkoměrem a v případě potřeby podlahu vysušit pomocí odvlhčovače.
  • Optimální klimatické podmínky pro podlahy z masivního dřeva jsou od 20 do 22°C a relativní vlhkosti vzduchu od 50 do 60%. Zvlhčovač, teploměr a vlhkoměr vám pomohou řídit a udržovat konstantní vlhkost v interiéru.
  • Pokud je instalováno podlahové vytápění, měli byste se poradit dopředu s dodavatelem o použití dodané podlahy. Podlahové desky musí být nalepeny nebo připevněny hřebíky k základům pod kontaktní plochou. Viz pokyny pro pokládku.

Doporučené nářadí

  • Kladivo, elektrická nebo ruční pila, pravítko, úhelník, tužka, klíny pro vymezení dilatačních spár a montážní páčidlo.

Pokyny pro pokládkuPočátek

Podlahové dílce mají pero-drážku na dlouhé i krátké straně. Díky tomu lze jednotlivé dílce jednoduše a rychle pokládat.


Lepení dílců

Používejte lepidlo na podlahu určené pro pokládku větších dílů s dlouhou dobou použitelnosti. Při aplikaci lepidla použijte ozubenou stěrku 100/1250G. Dílec podlahy v každé třetí řadě přibijte a to do perka na dlouhé straně. Použijte hřebík bez hlavičky na každý 1 metr délky prkna.


Chcete-li dosáhnout co nejlepšího vzhledu ve velkém prostoru, položte dílce podlahy ve směru nebo paralelně s největším oknem. Ujistěte se, že jednotlivé díly jsou při instalaci dostatečně rozděleny a to tak, aby u sebe nebylo položeno příliš mnoho stejných, tmavých či světlých kusů. Před lepením je doporučeno předem sestavit několik dílců.


První řada

Začněte v levém rohu delší stěny místnosti. Skládejte zleva doprava. Perko by mělo mířit směrem od zdi kde jste začínali. Vložte několik pevných distančních prvků, které vytvoří dilatační spáru mezi stěnou a podlahou 1,5 až 2 cm. Více informací viz. 2. obrázek.


Položte první dílce podlahy tak aby do sebe zasahovali krátkými stranami. Dílce do sebe musí těsně doléhat, bez jakýchkoliv mezer. Pro ujištění, že je první řada správně zarovnaná zkontrolujte zarovnání hran úhelníkem. Jakmile skládáním dosáhnete druhého konce stěny, opatrně změřte a odřežte poslední kus a to tak aby opět vznikla 1,5 – 2 cm dilatační spára. Za pomocí montážního páčidla a kladiva k sobě spojte pero a drážku.

Zkontrolujte vzdálenost k oběma stěnám podél dlouhé hrany. Tím zajistíte, že jsou prkna v místnosti co možná nejvíc zarovnaná do čtverce. Jakmile je první řada zarovnaná, přibijte každý dílec do podkladu.Ujistěte se, že je tato první řada správně přibitá neboť bude zajištovat zarovnání zbytku podlahy.


Druhá řada

Druhou řadu začněte s dílcem, který byl uřezán v předchozí řadě. Tento kus musí být alespoň 30 cm dlouhý. Dbejte na to, aby spojení na krátkých stranách jednotlivých kusů byly alespoň o 30 cm posunuty v porovnání s předchozí řadou. Tímto dosáhente pěvnější konstrukce a také hezčího vzhledu.


Položte dílce co možná nejtěsněji k dílcům z první řady. Delší stranu přiražte k delší straně z první řady a takto pokračujte. Za pomocí kladiva k sobě na koncích přiražte pero a drážku.


Poslední řada a ukončení

Poslední řada

Poslední řadu budete muset velmi pravděpodobně seříznout. Vždy položte poslední díl přesně na podlahový dílec předcházející řady. Poté položte další desku nahoru směrem ke zdi (pomocí rozpěrky vytvoříme dilatační spáru). Označte desku, která je mezi dvěma deskami, ořízněte ji a vložte do předchozí řády. Opět použijte montážní páčidlo a kladivo pro správné dotažení koncového dílu.Použijte pilku nebo vykružovák do dřeva pro vyříznutí přesného otvoru pro trubky topení. Přidejte 1,5cm k průměru trubky, aby jste opět zachovali nezbytnou dilatační spáru. Pro zamaskování dilatačních spár použijte vhodné lišty.

Broušení bezpovrchové podlahy

Po uplynutí doporučeného času schnutí lepidla může být podlaha znovu broušená a to typem P100 a P120. Poznámka: podlaha by měla být broušená pouze v případě, že nemá povrchovou úpravu z výroby.

Užijte si vaší podlahu!

Upozornění

Řezání, broušení či jiná manipulace s dřevěnými produkty může produkovat dřevní prach. Létající prach ze dřeva může způsobit dýchací potíže či podráždění očí a pokožky. Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny označil dřevní prach jako nosní karcinogen. Použijte správnou ochranu.