Garantie Morava Wood
Morava Wood 15 jaar garantie

De producent biedt een hoge kwaliteitsvolle verwerking en afwerkingsproces en garandeert kwaliteitsvolle en duurzame producten die aan uw verwachtingen voldoen. Het product wordt geleverd met een garantie van 15 jaar voor residentieel gebruik tegen fabricagefouten. De duurzaamheid van de afwerking kan niet worden gegarandeerd omdat dit afhankelijk is van het onderhoud dat wordt toegepast door de eigenaar. Indien het onderhoud correct wordt toegepast met de aanbevolen producten zoals vermeld in de instructies, zullen de klanten ten volle van hun houten vloer kunnen genieten zonder te hoeven schuren of heroliën.

Hout blijft een natuurproduct. Een percentage van onvolkomenheden van de totale hoeveelheid onder 5% wordt door de industrie standaarden als aanvaardbaar beschouwd. Onvolkomenheden kunnen hoofdzakelijk van natuurlijke oorzaak zijn samenhangend met het productieproces.

De verstrekte garantie geldt alleen als de eigenaar/plaatser het onderhoud en de plaatsing heeft uitgevoerd zoals bepaald door de producent.
Productaansprakelijkheid

De producent zal defecte planken herstellen of vervangen naar eigen goeddunken. Wanneer een plank werd geïnstalleerd, werd het door de eigenaar / plaatser beschouwd als geaccepteerde plank zonder gebreken. Alvorens de plaatsing van de planken, is het de verantwoordelijkheid van de plaatser of de eigenaar om een eindcontrole uit te voeren m.b.t. de categorie, de productie en de afwerking.

De eigenaar / plaatser moet een redelijke selectie maken en planken die een duidelijk gebrek vertonen uithalen of verzagen, ongeacht de oorzaak. De garantie geldt voor producten, die door de klant werden aangekocht, met gebreken die 5% van de totale hoeveelheid m² overschrijden. (met uitzondering van verliezen veroorzaakt door het verzagen van de planken tijdens de plaatsing) aangekocht door de klant.

De garantie geldt enkel en alleen op het product en sluit elke andere vergoeding ,zonder beperking, uit zoals schade aan de gebouwen waarin de vloer werd geïnstalleerd, hetgeen zich in de gebouwen bevindt, enig letsel die werd opgelopen, financieel verlies, etc.

Vochtigheid is hout’s ergste vijand. De strenge controle van de luchtvochtigheid in de gebouwen, vochtigheid van de betonvloer, de ondervloer, en vloerplanken is onmisbaar voor een succesvolle plaatsing en gebruik.De eigenaar / plaatser moet een redelijke selectie maken en planken die een duidelijk gebrek vertonen uithalen of verzagen, ongeacht de oorzaak. De garantie geldt voor producten, die door de klant werden aangekocht, met gebreken die 5% van de totale hoeveelheid m² overschrijden. (met uitzondering van verliezen veroorzaakt door het verzagen van de planken tijdens de plaatsing) aangekocht door de klant.
Uitsluitingen van garantie

Morava Wood aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het verstrijken van de garantie en zal geen compensatie bieden in de volgende gevallen:

  • Voor andere dan de in de paragraaf hierboven vermelde schade en dekking voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook, wordt uitgesloten.
  • Als de ondergrond niet voldoet aan de installatienormen die werden aanbevolen door de producent.
  • Bij een klein verschil tussen het staal en de vloer.
  • Als een kleurverandering optreedt na verloop van tijd door blootstelling aan licht.
  • Indien er schade wordt veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk, zonder beperking, door een verandering in vochtigheid, droogte of gebrek aan verwarming.
  • Als er zich openingen vormen tussen sommige planken en/of vervorming van de planken optreedt wegens de natuurlijke beweging van hout te wijten aan veranderingen in de luchtvochtigheid.
  • De producent is niet verantwoordelijk wanneer de plaatsing niet voldoet aan de normen, aanbevelingen en richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld.
  • Geen enkele handelaar, agent, groothandel, distributeur, noch verkoper heeft het recht om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen.

Full General Terms and conditions Morava Wood here